SOJA

Soja je kultura stročnic in ima sposobnost oblikovati simbiozo s koristnimi mikroorganizmi v tleh. Ti mikroorganizmi fiksirajo atmosferski dušik in ga pretvorijo v dostopno obliko za gojene rastline – nitratni dušik. Zaradi tega je zelo pomembno, da smo pozorni na količino dušika, ki ga dodamo v osnovno gnojenje pred setvijo – zmanjšamo količino osnovnega gnojila med obdelavo zemlje. Vse ostale potrebne količine FitoFert hranil se foliarno dodajajo med vegetacijo. Bor ima številne učinke na pridelavo soje: vpliva na rast korenin, izboljša vezavo dušika, spodbuja širjenje listov in cvetenje, podaljša življenjsko dobo in oploditev cvetov ter poveča število plodov v stroku.