VINSKA
TRTA

Predlagani program gnojenja z namakanjem je podan po fenofazah razvoja rastlin. Če se v eni fenofazi izvede več namakalnih ciklov, je potrebno skupni priporočeni odmerek gnojila enakomerno razdeliti na vse namakalne cikle.
Za osnovno gnojenje se dodaja kompleksno gnojiloCHAMPION DIABLO 12-6-24+3Ca+2Mg+ME v količini 250 kg/ha.