SONČNICE

Sončnica je rastlina, za katero je značilna zelo hitra rast. Zaradi tega je večinoma mogoče uporabiti le eno ali dve dodajanji hranil na začetku vegetacije v kombinaciji z ustreznimi herbicidi. Ker se sončnica vzgaja na območjih z več sončnimi dnevi in manj padavinami, je ključnega pomena oblikovanje močnega in robustnega koreninskega sistema, ki lahko oskrbuje rastlino s hranili. Visok donos sončnic poleg dobrega koreninskega sistema potrebuje tudi dobro opraševanje, zato je priporočljivo, da se na tleh s pomanjkanjem bora (peščenih tleh) prehrana dopolni s FitoFert Bor Max 20.