JAGODE

Za osnovno gnojenje se dodaja kompleksno gnojilo CHAMPION DIABLO 12-6-24+3Ca+2Mg+ME v količini 250 kg/ha ter pelete FERTIPLUS 4-3-3 v količini 350 kg/ha.

Predlagani program gnojenja je podan za tedensko dodajanje. Če se v enem tednu izvede več namakalnih ciklov, je potrebno skupni priporočeni odmerek gnojila enakomerno razdeliti na vse namakalne cikle.