SLADKORNA
PESA

Sladkorna pesa ima izrazito asimilacijo kalija, magnezija in bora, zato je potrebno rastlinam v začetnih razvojnih fazah dodajati foliarna gnojila FitoFert. Učinki gnojenja s FitoFert Bor Max 20 in drugimi foliarnimi gnojili v kasnejših fazah vključujejo boljšo odpornost na gnilobo in boljšo sladkorno stopnjo (povprečno od 1 do 1,5%).