STROČNICE

FIŽOL, GRAH, STROČJI FIŽOL

Za osnovno gnojenje se dodaja kompleksno gnojilo CHAMPION DIABLO 12-6-24+3Ca+2Mg+ME v količini od 500 kg/ha ter pelete FERTIPLUS 4-3-3 v količini 800-1000 kg/ha.