BRESKVE,
SLIVE IN
NEKTARINE

Za osnovno gnojenje se dodaja kompleksno gnojilo CHAMPION DIABLO 12-6-24+3Ca+2Mg+ME v količini 250 kg/ha ter pelete FERTIPLUS 4-3-3 v količini 350 kg/ha.
Predlagani program gnojenja je podan po fenofazah razvoja rastlin. Če se v eni fenofazi izvede več namakalnih ciklov, je potrebno skupni priporočeni odmerek gnojila enakomerno razdeliti na vse namakalne cikle.