HUMISTART + ROOT

By May 27, 2024Novosti

Ubrzajte start povrća od korena: ENERGY ROOT + HUMISTART

Kombinacija dva FITOFERT đubriva bitna za početak vegetativnog perioda povrtarskih kultura

U obe oblasti povrtarstva, i onom za proizvodnju rasada i onom za uzgajanje plodova, uspešan start biljaka veoma zavisi od odabira prihrane. Za početne faze rasta povrća značajan je dobro razvijen korenov sistem i kotiledoni llistovi. Snažan koren i brži metabolizam dovode do formiranja roda na više „spratova“.

Profesionalnim proizvođačima povrća poznato je da svaka povrtarska biljka, u zavisnosti od fenofaze u kojoj se nalazi, ima potrebu za hranljivim makro (N, P, K), sekundarnim (Ca, Mg, S) i mikro (Fe, B, Cu, Mn) elementima. Potrebne količine kod povrtarskih kultura često su osnovnim đubrenjem nedovoljno podmirene, već moraju da se dodaju i u toku vegetacije, fertigacionom i folijarnom prihranom.

Podstrek rastu i razvoju povrća u pravom trenutku!

U obe oblasti povrtarstva, i onom za proizvodnju rasada i onom za uzgajanje plodova, uspešan start biljaka veoma zavisi od odabira prihrane. Za početne faze rasta povrća značajan je dobro razvijen korenov sistem i kotiledoni llistovi. Snažan koren i brži metabolizam dovode do formiranja roda na više „spratova“.

Profesionalnim proizvođačima povrća poznato je da svaka povrtarska biljka, u zavisnosti od fenofaze u kojoj se nalazi, ima potrebu za hranljivim makro (N, P, K), sekundarnim (Ca, Mg, S) i mikro (Fe, B, Cu, Mn) elementima. Potrebne količine kod povrtarskih kultura često su osnovnim đubrenjem nedovoljno podmirene, već moraju da se dodaju i u toku vegetacije, fertigacionom i folijarnom prihranom.

Tokom proleća, ova FITOFERT đubriva posebno su značajna za prihranu rasada paradajza i paprike, kao i za prihranu zelene salate, tikvica, paradajza i paprike u plastenicima.

FITOFERT Energy Root 5-55-10

Vodotopivo mineralno đubrivo za povrće, idealno za formiranje i rast korenovog sistema kod jednogodišnjih biljaka.

Ima pojačani sadržaj makroelementarnog fosfora, kao energetskog elementa koji bitno utiče na pravilnu deobu i diferencijaciju ćelija, rast i razviće u toku vegetacije.

Odlikuje se snažnim AFP kompleksom odnosno pirsustvom organskog aktivatora koji je zadužen za pokretanje mnogobrojnih enzimskih procesa u ćelijama biljaka. Zahvaljujući AFP formuli metabolizam, enzimski procesi, tolerantnost prema stresnim uslovima kao i usvojivost hraniva je neuporedivo veća u odnosu na uobičajene formulacije đubriva.

Preporuka za primenu u pomenutoj kombinaciji je 2,5 g po biljci.

FITOFERT Energy Root 5-55-10

FITOFERT Humistart 4-12-5

Biostimulatvno tečno đubrivo za povrće, za folijarnu ili fertigacionu primenu kap po kap, na početku vegetacije.

Odlično rešenje za proizvodnju rasada i rane faze razvoja biljaka nakon presađivanja, a posebno u stanju stresa.

Mehanizam dejstva ovog đubriva zasnovan je na sinergiji NPK materija i prisutnih biostimulativnih komponenti (huminskih, fulvinskih i aminokiselina, oplemenjeno ekstraktima algi). Ove organske materije prirodnog porekla stimulišu niz pozitivnih biohemijskih procesa u ćelijama biljaka, pojačavaju asimilaciju hranljivih elemenata i čine useve vitalnijim i otpornijim na stres i bolesti.

Đubrivo u kojem dominira fosfor, stimulativno deluje na razvitak korena i korenovih dlačica.

Preporuka za primenu u pomenutoj kombinaciji je 0,4 ml po biljci.

FITOFERT Humistart 4-12-5

Kvalitet tečnih đubriva potvrđen međunarodnom medaljom

QUDAL je medalja za kvalitet za 2022/2023. godinu, koja je za brend FITOFERT dodeljena kompaniji „Fertico“, na osnovu istraživanja međunarodne nezavisne sertifikacione agencije ICERTIAS (International Certification Association, Switzerland). Priznanje je osvojeno u kategoriji tečnih đubriva na tržištu Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovo je drugi put nakon 2008/2019. da je vrhunski kvalitet FITOFERT đubriva potvrđen i od samih potrošača, osvajanjem prvog mesta.