• Visok sadržaj lako usvojivog fosfora
• Izuzetna rastvorljivost đubriva
• Namenjeno pre svega za formiranje i razvoj korenovog sistema
• Bržim i efikasnijim usvajanjem fosfora u početnim fazama, bitno se utiče na pravilnu deobu i diferencijaciju ćelija kod biljaka, čime se obezbeđuje i visok prinos
• Inicira razvoj generativnih organa biljaka

Preuzmite

Preuzmite