TEČNA NPK I N ĐUBRIVA

Tečna NPK i N đubriva

FitoFert NPK tečna đubriva su rastvori brižljivo odabranih organo-mineralnih komponenti ishrane bilja, koji se odlikuju visokim stepenom disperzije i postojanosti. Imaju mogućnost jednostavne primene, a u sebi sadrže pored makro i mikro elemenata i brojne biostimulativne komponente. Mogu se koristiti kako u folijarnim, tako i u fertirigacionim tretmanima. Za sve informacije u vezi sa primenom tečnih NPK đubriva možete kontaktirati našu stručnu službu ili laboratoriju preduzeća Fertico d.o.o. Tel. +381 564 443.

Proizvodi

LIQUID 12-4-6

Za intenzivan rast

FITOFERT CALCIUM 15

Za čvrstinu plodova