TEKOČA NPK IN N GNOJILA

Tekoča NPK in N gnojila

Tekoča FitoFert NPK gnojila so raztopine skrbno izbranih organsko-mineralnih sestavin za prehrano rastlin, za katere je značilna visoka stopnja disperzije in stabilnosti. So enostavna za dodajanje in poleg makro in mikro elementov vsebujejo tudi številne biostimulativne sestavine. Primerna so za folirano uporabo ali namakanje. Za vse informacije o tekočih NPK gnojilih se posvetujte s specializiranimi prodajalci ali z laboratorijem podjetja Fertico d.o.o. Tel. +381 564 443.

Proizvodi