Oplemenjivač zemljišta

FITOFERT pH PLUS Oplemenjivač zemljišta FitoFert pH Plus je proizvod nove generacije, sa visokim sadržajem dva važna sekundarna elementa u ishrani biljaka, kalcijuma (CaO) 35 % i magnezijuma (MgO) 13,5 %,i dovoljnim sadržajem bitnog mikroelementa bora (B) 0,2 %. Proizveden je po novim tehnologijama granulacije mineralnih ubriva sa veličinom granule od 2-5 mm, koja je mehanički stabilna i koja u dodiru sa vodom iz zemljišta ili iz atmosfere (kišom ili snegom) lako prelazi u aktivacijsko stanje i brzo oslobađa pomenute pristupačne elemente za ishranu gajene kulture.

Pakovanja: 25 kg
Primena:
Primenjuje se kao klasično mineralno granulisano đubrivo, kod osnovne obrade zemljišta ili pre pripreme zemljišta za setvu, po čitavoj površini

Preuzmite

Preuzmite