• Proizvod na bazi organskih kiselina
• Namenjen za primenu u uslovima visoke alkalnosti zemljišta i zalivnih voda (pH preko 7)
• Snižava pH vrednost tvrdih zalivnih voda, uz blago snižavanje EC vrednosti istih
• Kontinuiranom primenom u fertigaciji postepeno snižava pH vrednost zemljišta i povećava dostupnost hraniva
• Primenjuje se samostalno ili u kombinaciji sa fertigacionim đubrivima
• Primena: fertigaciono 0.1% radni rastvor
• Primena: fertigaciono od 100 do 500 grama na 1000 l vode (u zavisnosti od pH vrednosti vode)

Preuzmite

Preuzmite