• Tečno đubrivo na bazi huminskih kiselina
• Koristi se u početnom periodu vegetacije
• Primena: fertigaciono od 5 l/ha do 20 l/ha

Preuzmite

Preuzmite