Oplemenjivač zemljišta

Tečno đubrivo na bazi huminskih kiselina. Koristi se u početnom periodu vegetacije.

Pakovanja: 1 lit i 5 lit
Primena:fertigaciono od 5 l/ha do 20 l/ha

Preuzmite

Preuzmite