• NPK formulacija sa dodatnim kalcijumom i magnezijumom
• Namenjen za korišćenje u drugom delu vegetacionog perioda, od početka pigmentacije plodova do berbe
• Pospešuje dobijanje kvalitetnijih i transpotabilnijih plodova

Preuzmite

Preuzmite