Đubrivo za intenzivnu vegetaciju

FITOFERT KRISTAL 24:6:10+ME je đubrivo sa viskom koncentracijom azota, pogodno za primenu kod biljaka sa velikom asimilacijom azota, u fazi intezivnog rasta. Takođe ga preporučujemo za folijarni tretman useva kukuruza prilikom herbicidnog tretiranja preparatima na bazi sulfonil uree. Ovim preparatom se u potpunosti neutrališe herbicidni stres i izbegava takozvano stopiranje kukuruza. Preparat je kompatibilan sa većinom sredstava za zaštitu bilja osim alkalnih, bakarnih preparata.

Pakovanja: 2 kg i 10 kg
Primena: folijarno konc. 0,3% -0,8%, fertigac. konc. 0.08-0.1%.

Preuzmite

Preuzmite

Preuzmite