• Izbalansiran odnos azota i kalijuma, uz smanjen sadržaj fosfora
• Podjednako dobro utiče na vegetativni porast, formiranje plodova i nalivanje plodova
• Najčešće se koristi kod slabije razvijene vegetativne mase i u stresnim uslovima

Preuzmite

Preuzmite