• Jedinstvena formula sa visokim sadržajem kalijuma, bez prisustva azota
• Namenjen za sazrevanje i pigmentaciju plodova
• Doprinosi povećanju koncentracije suve materije u plodovima

Preuzmite

Preuzmite