• Jedinstvena formulacija sa idealnim odnosom azota (N), kalijuma (K), i kalcijuma (Ca)
• Koristi se tokom celog vegetacionog perioda.
• Bez sadržaja sulfata
• Pozitivno utiče na razvoj svih organa biljaka
• Povećava otpornost gajenih biljaka
• Pospešuje dobijanje kvalitetnijih i transportabilnijih plodova

Preuzmite

Preuzmite