Stručna podrška domaćim proizvođačima

By June 12, 2018Novosti

AGROSERVIS

Jedan od razloga zbog kojih je kompanija Fertico veoma brzo prepoznata kao partner dostojan poverenja domaćih proizvođača, svakako je i Agroservis – jedinstvena usluga koju realizujemo u saradnji sa kompanijom Agromarket. Ukratko rečeno, Agroservis je ključni oslonac svima kojima je potrebna pomoć prilikom planiranja ishrane biljaka, jer je naša stručna služba uvek spremna da dođe do vas i uradi sveobuhvatnu stručnu analizu i procenu zahvaljujući kojoj ćete moći da donesete pravu odluku.

Naš tim čine agronomi sa višegodišnjim iskustvom u proizvodnji povrća, voća i ratarskih kultura, koji zahvaljujuću upotrebi najsavremenijih uređaja za terensko ispitivanje zemljišta, vode za navodnjavanje i biljnog tkiva, direktno na terenu utvrđuju parametre na osnovu kojih se kreira receptura za ishranu bilja i tehnologija gajenja.

Naš tim čine agronomi sa višegodišnjim iskustvom u proizvodnji povrća

Naš tim čine agronomi sa višegodišnjim iskustvom u proizvodnji povrća, voća i ratarskih kultura, koji zahvaljujuću upotrebi najsavremenijih uređaja za terensko ispitivanje zemljišta, vode za navodnjavanje i biljnog tkiva, direktno na terenu utvrđuju parametre na osnovu kojih se kreira receptura za ishranu bilja i tehnologija gajenja.

U želji da one koji ulažu svoj trud podržimo na putu do prinosa koje zaslužuju, nedavno smo posetili i Banatski Karlovac u kome nas je ugostio naš domaćin Milan, kako bismo izmerili pH i EC parametre zemljišta u njegovom zasadu jabuka. Na osnovu toga, bili smo u mogućnosti da uradimo detaljnu analizu i damo konkretne savete koji se tiču upotrebe odgovarajućih đubriva iz našeg asortimana.

S obzirom da se uvek radujemo svakom novom poznanstvu, kao i dragim ljudima sa kojima uspešno ostvarujemo dugogodišnju saradnju, budite slobodni da nas kontaktirate u bilo kom trenutku. Naši stručnjaci koji su zaduženi za vaš region rado će vas posetiti i pružiti sve neophodne savete vezane za upotrebu đubriva koje će doprineti kvalitetnom prinosu gajenih kultura.