FITOFERT KRISTAL BERRY

By June 12, 2018Novosti

PREDSTAVLJAMO FITOFERT KRISTAL BERRY

Većina uzgajivača bobičastog voća poput jagode, maline, kupine, borovnice, ali i ostalih vrsta, suočava se sa problemima pravilnog i pravovremenog prihranjivanja uzgajane kulture.
U želji da im ponudimo kompletno rešenje koje će odgovarati njihovim potrebama, kreirali smo FITOFERT KRISTAL BERRY 14:8:30+2MgO+ME – đubrivo za ishranu zasada bobičastog i ostalog voća na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Formulacija đubriva je u potpunosti prilagođena navedenim kulturama I pruža im optimalne količine hraniva tokom rasta, plodonošenja i sazrevanja.

Izbalansiran odnos makro elemenata

Izbalansiran odnos makro elemenata, kao i sekundarnog magnezijuma omogućuje optimalnu ishranu u svim feno fazama rasta, nakon formiranja plodova, pa sve do sazrevanja. U zavisnosti od projektovanog prinosa, kao i od uslova gajenja preporučuju se i odgovarajuće količine po hektaru.

Zahvaljujući svojim jedinstvenim karakteristikama FITOFERT KRISTAL BERRY u kombinaciji sa drugim đubrivima iz naše palete proizvoda, predstavlja siguran korak ka dobrom rodu i kvalitetnom plodu. Za više detalja, pogledajte naš katalog ili brošure namenjene ishrani voća