Proizvodnja jagoda

By April 3, 2020Voćarstvo

Ako postoji voće neodoljivog izgleda, prijatnog mirisa i zanosnog ukusa, koje je ujedno i zdravo, pa čak i lekovito, onda je to nesumnjivo jagoda. To bobičasto voće prepuno je iznenadjenja. Jagoda uspeva u različitim pedološkim i klimtskim uslovima. Može se saditi u kontinentalnim nizinama pa sve do 1000 m nadmorske visine, kao i na različitim tipovima zemljišta. Kod nas se veoma uspešno gaji i mnogi proizvođači se poslednjih godina odlučuju baš za sadnju ove vrste voća.

NAČINI PROIZVODNJE

Kod nas su poznate dve proizvodnje jagode, u zatvorenom ( štićenom ) prostoru i na otvorenom polju. Tehnologija gajenja je skoro identična, te se zbog toga naši proizvođači vrlo često odlučuju za obe, odnosno manja površina je pod plastenicima a veća na otvorenom. Ipak ima proizvođača koji rade samo jednu proizvodnju. Jedina razlika u ove dve proizvodnje je što zrele jagode u plastenicima stižu ranije, samim tim je i zarada veća i završava se početkom berbe jagode na otvorenom. Oni proizvođači koji imaju obe proizvodnje imaju i mogućnost dužeg plasmana jagode na tržište.

Sam cilj svih poljoprivrednih proizvodnji je dobijanje kvalitetnog ploda i veći prinos. Ovo se postiže intezivnom proizvodnjom.

Prvo i osnovno je pravilna priprema parcele, osnovno đubrenje, postavljanje bankova, folije i sistema za fertigaciju (kap po kap), izbor sortimana kao i frigo živića ili živića iz kontejnerske proizvodnje.

PRIPREMA ZA SADNJU

Ako su problem višegodišnji korovi, preporučuje se primena herbicida na osnovi fligosata-Glifomark (6-12 č/ha) i to najmanje 3-4 nedelje pre sadnje. Na parceli na kojoj se sadi jagoda najbolja je predkultura stranih žita, tako da ima dovoljno vremena za prirpemu zemljišta.

Priprema zemljišta započinje oranjem na dubinu 30-40 cm ako se radi o ilovasto-peskovitom zemljištu. Ako su zemljišta nešto “teža” preporučuje se oranje na dubinu od 50cm.

Nakon oranja, sledi đubrenje organskim (stajnjak) i mineralnim đubrivima, kao i kalcifikacija ako je potrebna, na bazi uradjene hemijske analize zemljišta i preporuke za đubrenje, koja je obavezna pre podizanja zasada. Umesto stajnjaka preporučujemo 1,2-1,5 t/ha BIOFERT 4:3:3, peletirani, sterilizovan pileći stajnjak. Za podizanje pH vrednosti, upotrebiti pH PLUS, 100kg za podizanje vrednosti za 0,1. Što se tiče NPK đubriva neophodno je za prinos od 20t 70-100kg N, 50-80kg P2O5 i 120 kg K2O. Zatim sledi freziranje zemljišta. Freziranjem se zemlja usitnjava, od praškaste do sitne zrnate strukture i to na dubinu do 15cm.

Nakon freziranja prave se bankovi, postavljaju trake za navodnjavanje kap po kap i na kraju polietilenska folija (0,05-0,07 mm). Širina bankova, zavisno od izbora proizvodnje može biti od 30-90cm, a visina od 20-40cm. Na ovaj način gajenja može se posaditi 35.000 – 42.000 sadnica jagoda /ha, što omogućava prosečan prinos od 20 do 30 t/ha.

Sadjenje novih zasada jagode uglavnom se obavlja frigo ili zelenim živičima, i krajem jula, početkom avgusta. Pri sadnji voditi računa o dubini sadnje. Najbolje je da korenov vrat ostane do 1cm iznad zemlje.

Najbolji prijem pri sađenju se postiže živićima zasađenim neposredno po vađenju matičnjaka. Ako je prošlo duže vreme od skidanja živića do sadnje na stalnom mestu, potrebno ih je osvežiti prskanjem vodom, a žile držati u vodi 12 – 24 sata.

Neposredno pred sanju živiće treba pregledati, oštećene, trule ili suve odbaciti, suve žile osvežiti orezivanjem, a preterano duge skraćivanjem za 1/3 dužine. Poželjno je da se tako pripremljeni živići jagode pre sadnje dezinfikuju i zaštite (potapanje u rastvor Funomila ili neposredno po sadjenju puštanjem rastvora u kombinaciji Funomil, Fosko I Proplant kroz sistem kap po kap).

PROGRAM PRIHRANE JAGODE

Za ukorenjavanje, pustiti kroz sistem prihranu FITOFERT KRISTAL 10:40:10 1h/ha + FITOFERT HUMISTART 0,5 ml/biljci, i ponoviti za 7-10 dana.

Za formiranje bokora: FITOFERT KRISTAL 20:20:20 1g/ha + FITOFERT HUMISUPER PLUS 0,25 ml/biljci, dva puta na 10 dana.

Sledeće godine, kada krene vegetacija, očistiti jagode i ostaviti 4-5 stabla (bokora) po kućištu.

Fertigaciona prihrana (kroz sistem kap po kap):

 

FITOFERT KRISTAL 10:40:10 1h/ha + FITOFERT HUMISTART 0,5 ml/biljci, dva puta u razmaku od 10 dana. Posle kretanja listova i formiranja bokora: FITOFERT KRISTAL 20:20:20 2g/ha + FITOFERT HUMISUPER PLUS 0,25 ml/biljci u dva navrata, na 10 dana.

Calcijum-Nitrat (FITOFERT KRISTAL Ca-NIT) obavezno, izmedju dve prihrane, jednom nedeljno puštati u dozi 1g/biljci.

FITOFERT MAGNI CAL B 0,25 ml/biljci puštati fertigacijom kada počne nalivanje plodova i u toku berbe 3-4 puta.

Intezivno cvetanje i formiranje plodova: FITOFERT KRISTAL BERRY 1gr/biljci + FITOFERT HUMISUPER PLUS 0,25 ml/biljci na svakih 7 dana.

Početak zrenja: FITOFERT KRISTAL 4:10:40 1 g/biljci + FITOFERT KRISTAL BERRY 1 gr/biljci. Ponoviti 1-2 puta u toku berbe.

Posle berbe: FITOFERT KRISTAL 20:20:20 1 gr/biljci + FITOFERT KRISTAL BERRY 1 g/biljci

Folijarna prihrana (preko lista):

 

Kretanje vegetacije : FITOFERT BIOFLEX – L 2 l/ha + FITOFERT HUMISTART 2,5 l/ha

Intezivan porast: FITOFERT BIOFLEX – L 2 l/ha + FITOFERT BORMAX 20 1 kg/ha

Cvetanje: FITOFERT HUMISTART 3 l/ha + FITOFERT AMINOFLEX 2 l/ha

Intezivno cvetanje, formiranje plodova: FITOFERT HUMISTART 3 l/ha + FITOFERT CALCIJUM ORGANO 30 2 kg/ha

Nalivanje ploda: FITOFERT HUMISUPER PLUS 3 l/ha + FITOFERT MAGNI CAL B 3 l/ha

Početak zrenja i u toku berbe: FITOFERT  K-KOMPLEKS  20 2,5 l/ha + FITOFERT CALCIJUM ORGANO 30 3 kg/ha

Posle berbe: FITOFERT HUMISTART 2,5 l/ha + FITOFERT COMBIVIT 14 2 kg/ha

NAŠ SAVET

Praćenje naših preporuka za program prihrane i preporuka naših agronoma iz stručne službe za zaštitu bilja daju mogućnost vašem zasadu za ozbiljan rodni potencijal i ispunjenje kvalitativnih i kvantitativnih normi kada je reč o intezivnoj proizvodnji jagode i na otvorenom i u zaštićenom prostoru.

Kontaktirajte našu stručnu službu i budite svake godine zadovoljni prinosom i kvalitetom vaših jagoda.