Tehnologija proizvodnje borovnice

By April 3, 2020Voćarstvo

Plod borovnice, kao i ukusna i zdrava bobica postaje sve zastupljenija u ishrani stanovnika uglavnom zapadne Evrope, ali i na domaćem tržištu. Trend je da iz godine u godinu raste potrošnja svežeg ploda borovnice za 25-30% godišnje, a predviđanja za dalje idu u istom smeru.

Iz razloga specifičnih klimatskih uslova našeg podneblja, standardne kultivisane sorte borovnice u Srbiji pristižu u periodu od kraja maja do kraja juna, kada na izvoznim tržištima nema puno konkurencije. Tako u poslednjih nekoliko godina borovnica kod nas doživljava značajnu ekspanziju, a smatra se da se trenutno gaji na oko 1500ha širom Srbije.

PROIZVODNJA BOROVNICE

Borovnica se u našim uslovima uglavnom gaji na dva osnovna načina i to direktno u zemljištu i u supstratu u vrećama, ili saksijama. Zasadi su po pravilu opremljeni savremenim sistemima fertigacije, a ne retko su i pokriveni protivgradnim mrežama.

Ova intezivna proizvodnja, kao i kod većine voćnih vrsta u mnogome zavisi od načina i kvaliteta rezidbe, koji je za ovu biljnu vrstu specifičan.

pored ove bitne pomotehničke mere ističe se značaj u kotroli snabdevanja biljaka vodom i potrebnim nutrijentima, odnosno značaj fertigacije.

Ove dve mere u potpunosti odredjuju odnos između vegetativnog porasta i generativnosti, odnosno rodnosti biljaka, te im je neophodno posvetiti punu pažnju.

PROGRAM PRIHRANE

Stručna Služba Argomarketa na profesionalan način pristupa izradama fertigacionih i folijarnih programa ishrane, uzimajući u obzir parametre zemljišta, ili supstrata, vode koje se koristi u fertigaciji, kao i analize samih biljaka.

U vezi sa specifičnim zahtevima ove voćne vrste, Fertico doo proizvodi veći broj Fitofert formulacija đubrica prilagodjenih ovim potrebama.

Medju najbitnijim prozvodima koji redovno nalaze mesto u ovim profesionalnim folijarnim, ali i fertigacionim recepturama je Fitofert Magni-Cal B.

Ovaj proizvod na bazi kalcijuma, magnezijuma i bora, potkrepljen svim esencijalnim mikroelementima, pokazuje snažno sinergijsko dejstvo na borovnicu.

Borovnica ima posebne zahteve u pogledu pH vrednosti, kao i specifičnog odnosa amonijačnog i nitratnog azota. Ove potrebe u početnim fazama razvoja (do formiranja plodova) jako dobro zadovoljava formulacija Fitofert Blueberry I 20-5-10+ME, a od formiranja plodova pa do berbe, kao osnovna predviđena je formulacija Fitofert Blueberry II 10-5-20+ME. Uz pomenute formulacije neizostavno se koristi Fitofert pH Green, kompleks biostimulatora i organskih kiselina, koji kao oplemenjivač vode, snižava EC i pH u zemljišnom rastvoru, pospešuje razvoj simbiotskih mikroorganizama, pospešuje efikasnost usvajanja hraniva, rastvara nedostupne bikarbonate i prevodi ih u dostupan kalcijum, ujedno održavajući fertigacioni sistem čistim…Količina ovog proizvoda direktno je u vezi sa kvalitetom vode i što je voda sa nižim EC-om i pH vrednošću, to će manje trebati pH Green-a.

Kod svih biljaka u početnim fazama razvoja kalcijum je jako bitan element rasta, a kod borovnice je to posebno izraženo. Standardni proizvodi na bazi kalcijuma, obično sadrže nitratni azot, koji treba maksimalno redukovati kod borovnice, i otežano se usvajaju sa niskim pH vrednostima inače pogodnim za ovu biljku. Nasuprot pomenutom proizvod koje se idealno uklapa u programe prihrane borovnice je Fitofert Ca-Organo 30. Ovaj jedinstveni proizvod u proizvodnji borovnice može da se koristi fertigaciono i u folijarnim aplikacijama uz veliku kompatibilnost sa drugim sredstvima zaštite i prihrane.

Pored navedenih proizvoda u širokoj paleti Fitofert asortimana na raspolaganju je veliki broj raznih proizvoda baziranih na makro, sekundarnim i mikroelementima, ali i na brojnim organskim biostimulativnim komponentama.

Ukoliko su zalivne vode dobrog kvaliteta i bez posebnog značajnog sadržaja primesa u sebi, moguće je koristiti standardne Fitofert programe prihrane. U suprotnom zahteva se poseban pristup u izradi specifičnih programa ishrane, kako bi biljke ispoljile što više od svog genetskog potencijala, a proizvodjači ostvarili dobru profatibilnost.

Visoki prinosi, dobar kvalitet, kao i zdravstvena bezbednost plodova, pored navedene specifične tehnologije ishrane, mogu se ostvariti samo uz kvalitetne programe zaštite. U tu svrhu Stručna Služba Argomarketa pripremila je orijentacioni program zaštite koji se može naći u specijalnom izdanju Agrosveta br. 101 za sezonu 2020.