STRUČNA SLUŽBA

Agro servis

Agro servis stručne službe za ishranu bilja Agromarketa pruža uslugu servisiranja jednog broja naših potrošača. Servis se ogleda kroz analize, ekspertize i preporuke i pre svega je usmeren na uzgajivače povrća i voća.
Agronomi sa višegodišnjim iskustvom u proizvodnji povrća i voća, opremljeni najsavremenijim uređajima za terensko ispitivanje zemljišta, vode za navodnjavanje i biljnog tkiva, u stanju su da direktno na terenu utvrde parametre na osnovu kojih se kreira receptura za ishranu bilja i tehnologija gajenja.

Naša namera je da kroz ovu vrstu servisa omogućimo našim potrošačima najoptimalniju i najisplativiju proizvodnju.
Agronomi obavljaju merenje pH zemljišta i substrata, na osnovu čega se može predpostaviti potencijalna blokada nekog od makro ili mikro elemenata, tj. njihova dostupnost gajenim usevima. Vrše utvrđivanje EC-a, tj zasoljenosti zemljišta i zalivnih voda. Mogu uraditi kontrolu sadržaja azota i kalijuma iz biljnog tkiva (odnos N-K).

Navedeni parametri uz analizu zemljišta predstavljaju podatke na osnovu kojih se pomoću odgovarajućeg programa dobija pravilna receptura za ishranu gajenog bilja.

Rastvaranje kristalnih đubriva

Problemi prilikom rastvaranja kristalnih đubriva javljaju se upotrebom tvrdih i karbonatnih voda. Kristalna đubriva iz našeg asortimana sadrže visoku dozu takozvane rezervne kiselosti koja služi za omekšavanje voda, mada kod voda ekstremno visoke tvrdoće za uspešno tretiranje i efikasno dejstvo đubriva i pesticida neophodno je dopunsko hemijsko omekšavanje. Za sve probleme koji mogu nastati prilikom rastvaranja kristalnih đubriva kontaktirati našu stručnu službu ili laboratoriju preduzeća Fertico d.o.o.

Važnost ishrane bilja

Ishrana biljaka predstavlja jedan od najvažnijih segmenata uzgoja bilja. Pravilna ishrana podrazumeva da biljka ima na raspolaganju dovoljno svih vrsta hraniva (makro, sekundarnih i mikroelemenata), optimalan pH zemljišta, dovoljan sadržaj humusa, pravilan vodni režim. Svaka biljna vrsta ima određene specifičnosti u pogledu hraniva, a i one se menjaju u zavisnosti od stadijuma, to jest faze u kojoj se biljka nalazi. Optimum ishrane podrazumeva da biljka ima raspoložive količine hraniva u skladu sa trenutnim potrebama a to znači da hraniva ne treba da bude ni više ni manje. Ukoliko je nekog od hraniva manje, prema Libigovom zakonu biljka će nivelisati upotrebu ostalih hraniva na osnovu onog koje nedostaje.Nedostaci hranljivih elemenata se u početku manifestuju početnim simptomima nedostataka – hloroza, izostanak hlorofila, dok ozbiljniji nedostaci produkuju kržljave biljke, neotporne na bolesti, a sve to rezultira drastičnim smanjenjem prinosa i kvalitetom plodova. Ponekad se podjednako loše na uzgoj bilja odražava i višak hraniva, (veće prisustvo nekog hranjivog elementa nego što je to u tom trenutku biljci potrebno) jer će se na ovaj način stimulisati neželjeni procesi u razvoju biljaka ili izazvati antagonizmi u usvajanju drugih hranljivih elemenata.