RATARSTVO

Folijarna ishrana: Biljka najveći deo hraniva usvaja preko korenovog sistema, koji je tokom evolucije i stvoren kao
glavni put za unos hranljivih elemenata. Pa ipak tokom kritičnih faza rasta, pojave deficita, smanjene apsorpcije,
transportabilnosti ili stresnih uslova, folijarna ishrana može da pomogne da se lakše prebrode navedeni
problemi, što rezultira i kvalitetnijim rodom i višim prinosima.

Prednosti folijarne ishrane su sledeće:

• Lak unos mikroelemenata i lečenje deficita (Zn, Mn, Fe, B, Cu, Mo) koji nisu često dostupni korenovom sistemu ili su teško transportabilni (visok pH zemljišta, visok OM, peskovita zemljišta).
• Okidanje pojedinih enzimskih procesa (B – polenizacija, Zn – fitohormoni).
• Ishrana hranivima u periodima stresa, kada ih koren biljke otežano absorbuje (hladni dani, nemogućnost usvajanja P).
• Brže prevazilaženje stresa (amino kiseline). Intenziviranje rasta (fitohormoni, organske kiseline, saharidi).
• Folijarni tretmani se najčešće sprovode zajedno sa pesticidnim, što minimizira troškove aplikacije.
Postoji više faktora koji mogu uticati na efektivnost i maksimalan pozitivan efekat. Generalno, folijarne tretmane je najbolje vršiti tokom ranog jutra ili kasno uveče, na temperaturama nižim od 30ºC.