Proizvodnja paprike u zaštićenom prostoru

By April 1, 2020Povrtarstvo

Kako bi proizvodnja paprike bila profitabilna, mora se puno pažnje posvetititi svim detaljima u proizvodnji. Od samog početka, proizvođači se moraju pridržavati uputstava za pravilnu proizvodnju rasada, formiranje bankova, kao i savetima stručnjaka za zaštitu i prihranu bilja. Kada se ispoštuju sve neophodne mere u proizvodnji, kvalitet i kvantitet je zagarantovan.

Počev od osnovne obrade zemljišta treba primeniti do 600kg/ha kompleksnog hraniva SQM Qrop Complex 12-6-24, ili kombinaciju po 300kg 12-10-18 i 12-0-46. Tako se dobija formula 12-5-32, koja je približna realnim ukupnim potrebama paprike. Ova kompleksna hraniva u svom sastavu nemaju hlora i sumpora. Kao alternativu štalskom đubrivu primeniti pileći organski peletirani stajnjak – Biofert Green u dozi do 1500kg/ha. Ukoliko je zemljište niže vrednosti pH vrednosti i bez karbonata (nema penušave reakcije sumporne kiseline), treba mu dodati 250-300 kg/ha proizvoda pH-Plus – u suprotnom 100-200kg/ha.

Formiranje bankova: Zaštita i prihrana paprike pre sadnje

Pri formiranju bankova (obavezno za teža i vododržljiva zemljišta), primenjuje se zemljišni insekticid Force 1.5 G (7-8 kg/ha), sa jako dugim repelentnim (odbojnim) delovanjem na štetne insekte, što štiti biljke i od napada biljnih patogena iz zemljišta (kasnija pojava raznih uvenuća).

Pomenuta hraniva se mogu dodati direktno u bankove, ali sa oko 30% smanjenom količinom u odnosu na tretman cele površine.

Zbog više svetlosti, čistog vazduha i lakše manipulacije rastojanje izmedju bankova u plastenicima treba da bude najmanje 1,7m. Tako u objekte od 8m širine mogu stati samo 4 bankam ukoliko se paprika vodi na 2 grane i raste visoko. U slučaju da se gaji bez pinciranja sa “П” profilima, može se u takvom objektu saditi i na 5 drvoreda.

Za rane rokove sadnje paprike predlaže se gustina od 2,7-3 bilj./m2, dok se u kasnijim terminima i za generativnije hibride primenjuju znatno veće gustine i do 3.5 bilj./m2.  Na pomenuta 4 banka u plasteniku širine 8m, biljke se sade na 14-18 cm u redu, ili na 28 do 36cm, kada se sadi u drvorede. Ukoliko se paprika vodi na dve grane, one se najčešće razdvajaju na dve žice iznad svakog banka u “V” formu, po principu – jedna grana levo, jedna desno…

Fertigacioni sistem mora da se prilagodi tipu zemljišta (sa većim razmakom izmedju kapljača na težim i gušćim rasporedom emitera na lakšim zemljištima). Njegova svrha je pravilna i ravnomerna preraspodela rastvore hraniva svim biljkama.

Dobro odnegovan rasad treba da ima najviše 4-5 pravih listova i nikako ne sme imati na sebi razvijene cvetne elemente, sa uočljivim kruničnim listićima bele boje.

Ukoliko se radi o kontejnerskom rasadu, te biljke treba saditi i sa kotiledonima i tek nekoliko pravih listova, a koren mora biti bele boje. Ukoliko počne da atrofira postaje dobra podloga za saprofite i druge štetne mikroorganizme.

 

Prihrana paprike tokom sadnje

Optimalan rok za sadnju treba prilagoditi tipu objekata i tehnologiji, ali je svakako univerzalna preporuka – sejati kasnije, saditi ranije.

Pri samoj sadnji kroz sistem kap ko kap primenjuju se 2-2,5g/bilj. savremene formulacije Fitofert Energy Root 5-55-10, koji je obogaćen brojnim biostimulatorima i pojačanim sadržajem mikroelemenata. Alternativa je Fitofert Kristal 10-40-10 u količini 3-5g/bilj. uz koji se primenjuje i FitoFert BioFlex L (snažan biostimulator koji potpomaže razvoj biljke u početnim fazama razvoja) u količini od 5l/ha jednokratno.

Kao preventivu od napada vaši primeniti zalivanjem sistemični insekticid Amos,  ili Actary u dozi primene od 1kg/ha, što papriku može štititi i po 50 dana nakon sadnje. Insekticid šireg spektra delovanja, koji deluje pored vaši na tripsa, je Tereki (200g/ha). Ukoliko je neophodan nematoinsekticid, koji deluje i na sve štetne insekte, primeniti Vidate (10l/ha). Kod poslednja dva proizvoda, neophodno je regulisati pH na 5-5,5 upotrebom proizvoda pH Green. Kod problema sa nematodama u poslednje vreme određen broj proizvođača koristi kalemljen rasad.

Za razliku od krastavca i paradajza, koji se mogu saditi dublje (izduženi rasad), paprika se ne sme saditi dublje od nivoa kotiledona.

 

Prihrana paprike nakon sadnje

Ukoliko se biljke i rasade sa cvetovima, iste obavezno uklanjati iz prve račve i iz drugog para račvi. Tako biljke obrazuju jaču lisnu masu, te kasnije ima manje abortivnosti zbog preopterečenja, a plodovi budu boljeg kvaliteta.

Nakon sadnje treba maksimalno držati biljke bez navodnjavanja što duži vremenski period radi boljeg ukorenjavanja, a taj period zavisi od klime, tipa zemljišta, habitusa biljaka. Dakle, biljke zalivati kad se ukaže potreba za tim.

U tom periodu na po 7 dana treba sprovoditi folijarne tretmane prihrane (kasniji popodnevni sati);

Humistart 0.5% + Magni-Cal B 0.3% po sunčanom vremenu,

Humistart 0.5% + Bioflex L 0.2% po oblačnom

Povremeno uključiti sistemični bakar koji nema štetno dejstvo na cvet;

-folijarno Talocuper u koncentraciji od 0,2%,

-fertigaciono Amino Copper 8 (5l/ha)

Ovi proizvodi pored prevencije od fitopatogena regulišu turgor biljaka (ćelijski pritisak), te smanjuju uvijanje donjeg lišća na paradajzu.

U vreme cvetanja, oprašivanja i oplodnje upotrebiti biostimulativni proizvod i bor Bioflex L 0,25% + Bormax 20 0,2%.

U par tretmana na po par nedelja početkom vegetacije primeniti Firofert Quatro u koncentraciji od 0,4%. (snažna P-K formula 25-20, svi bitni mikroelementi, jako nizak EC od 0,1Ms/cm2. Ovaj SAR (SystemicAcquiredResistance) proizvod indukuje sistemsku tolerantnost gajenog bilja prema fitopatogenima.

Preventivna zaštita i prihrana paprike

Kompletan predlog zaštitnih mera i kompatibilnih folijarnih prihrana može se naći u specijalnom izdanju Agrosveta, stručne revije Agromarketove Stručne Službe, broj 101 iz januara 2020. Navedene mere su preventivnog i okvirnog karaktera.

Folijarne tretmane u početnim fazama razvoja treba sprovoditi sa 150-200l/ha vode, dok pri punom habitusu biljaka treba koristiti i preko 800l/ha.

U vreme intezivnog rasta biljaka kao glavne formulacije koriste se FF Kristal Pepper 11-7-33, Active 15-5-33, obavezno uz Ca-Nit u početku najčešće u odnosu 2:1, a kasnije sve manje kalcijuma. Dve nove formulacije iz Energy linije proizvoda su Complete A 14-7-15+14CaO+ME Complete B 13-8-24+5CaO, mogu se upotrebljavati bez dodatnog kalcijuma i to nakon ukorenjavanja prvo „A“ a zatim i „B”. Ovim novim formulacijama jedino nedostaje magnezijum, koji se može nadomestiti proizvodom Magni-Cal B u početku, a kasnije i Mg-Max-om, kako folijarno, tako i fertigaciono.

Pravilna upotreba vodotopivih hraniva

Za pravilnu upotrebu vodotopivih hraniva neophodno je da se po sunčanom i toplom vremenu primenjuje niža, a po oblačnom i hladnijem viša koncentracija kristala, a prosek je g/1l (0,1%).

Kod paprike treba ispratiti površinu listova u čijoj osnovi se formiraju prvi plodovi. Ti listovi moraju biti kao prosečan dlan i veći, što se dobija uklanjanjem prvih cvetova, redovnim pinciranjem (zakidanjem viška vrhova) i snažnijim prihranama, što prevenira i opadanje cvetova.

Kolićina vodotopivih hraniva se kreće i do 2,5g ukupno po biljci od puštanja  do puštanja. U početku je to na 10-ak dana, a kasnije sa većim plodovima i na po 2-3 dana.

Najčešći nedostaci na biljkama su povezani na prvom mestu sa kalcijumom (neravnine na listovima) ili magnezijumom (sočivaste svetlije hlorotične fleke uokvirene lisnim nervima), a ne retko se javlja preterano žućenje, uglavnom zbog više pH i blokade gvoždja i drugih katjona. Jedan od najvažnijih katjona u ishrani paprike je kalijum, a najefikasnije ga biljke koriste iz proizvoda FF K-Compleks 20.

Ovaj jedinstveni organski kalijum može se koristiti fertigacijom u dozi od 5-10l/ha kao i folijarno u koncentraciji od 0,2% sa organskim kalcijumom ( Ca Organo 30 0,2%) istovremeno i bez karence. Ova kombinacija obezbedjuje bolji kvalitet i dužu trajnost proizvoda.

Žućkasto zelenkasta svetlija boja vrhova biljaka je indikator vitalnosti i naglog porasta biljaka.

Čest problem sa insektima, a posebno sa tripsem u proizvodnji paprike je posledica mnogo azota, a nedovoljno kalijuma i kalcijuma.

Na lakšem zemljištu i sa manje organske materije (peskovito i svetlo), preporučuje se mesečno kroz sistem FF Humiflex, ili Humisuper Plus u količini od 20l/ha.

Zbog puno tvrdih voda sa dosta bikarbonata širom regiona, koje se koriste u fertigaciji paradajza, krajnje je neophodna redovna upotreba pH Green-a, a najčešće u količini od 100-200g/1m3 vode, ili po kg-u upotrebljivih pomenutih kristala.

Po oblačnom vremenu treba redukovati količinu vode i zalivanja sprovoditi što ređe koliko to dozvoljavaju uslovi. Po sunčanom papriku po potrebi treba navodnjavati i svakodnevno i to stalno rastvorom hraniva, kako bi se poboljšao prinos i kvalitet plodova, a time i konačna profitabilnost. Po većini parametara hrane i po ekološkim uslovima paprika se nalazi izmedju krastavca i paradajza.