PAPRIKA KAO NOVI TREND VOJVODINE

By June 19, 2020Novosti

Proizvodnja paprike znatno se razvila u poslednjih nekoliko decenija. Presudnu ulogu u ekspanziji ove proizvodnje imala je domaća i svetska tražnja, razvoj rashladnih uređaja i prerađivačke industrije. Oko 75% celokupne proizvodnje paprika u Vojvodiniostvari se u Gospodjincima I Ruskom Krsturu, a počinju I druga sela „da se bude“.Crveno zlato, kako je neki nazivaju, odnosno crvena paprika za ajvar tipa Slonovo uvo, sve vise uzima maha u proizvodnji.

Paprika se kod nas najviše koristi prerađena, iako je potpuno jasno da termička obrada i usitnjavanje uništavaju sva njena lekovita svojstva i da tako pripremljena jedino zadovoljava naša čula ukusa i želju za pikantnom hranom.

Proizvodnja paprike zavisi od mnogo faktora, stoga je izuzetno važno uraditi sve preporučene mere koje osiguravaju normalan rast i razvoj – od pravovremene i pravilne pripreme zemljišta, izbora sorte, pravovremene zaštite pa sve do pravilnog navodnjavanja uz primenu odgovarajućih folijarnih đubriva. Paprika je veliki potrošač vode i nedostatak vode je uvek limitirajući faktor za proizvodnju. Zahteva idealnu pripremu zemljišta, od osnovne obrade pa do predsetvene pripreme. Po literaturnim podacima sa 10 t/ha ploda paprika iznosi 40-60kg azota, 20-30kg fosfora i 50-80kg kalijuma, što je ubraja u kaliofilne biljke.

Mnogi proizvođači koriste stajnjak, jer paprika dobro reaguje na njegovu primenu. Preporučujemo pileći piletirani stajnjak BioFert Green sa formulacijom 4:3:3, 100% organskog porekla.Nakon setve paprika preporuka je da se paprika se zaliva preko sistema kap po kap, čistom vodom do nicanja, gde najviše moramo obratiti pažnju na pojavu bolesti, naročito bakteriozu koja nam predstavlja najveći problem u proizvodnji paprike.

Kompanija Agromarket za ishranu paprike u svom portfoliu ima djubrivoFitoFert Kristal Peppersa izbalansiranim odnosom makroelemenata, kao i sekundarnog magnezijuma koje preporučujemo od faze cvetanja i prvih plodova, pa i u berbi kroz sistem kap po kap u kombinaciji sa drugim FitoFert đubrivima u zavisnosti od potrebe, vremenskih uslova i stanja biljke. Pored vodotopivih djubriva koja se koriste u proizvodnji paprike ne smemo da zaboravimo i folijarna đubriva da bi imali potpunu ishranu useva, a potom i kvantitativan i kvalitativan rod.