Proizvodnja krastavca u zaštićenom prostoru

By March 25, 2020Povrtarstvo

Veći profit i unosniju proizvodnju krastavca u zatvorenom prostoru mogu da očekuju oni povrtari koji su uradili sve kako treba od početka do kraja. To podrazumeva pravilno formiranje bankova, ali i zaštitu i prihranu ove kulture adekvatnim preparatima i u pravo vreme. Samo tako proizvođači mogu imati kvalitetan proizvod koji će kasnije ponuditi tržištu.

Upotreba intezivne tehnologije u proizvodnji krastavca za cilj treba da ima dobijanje viših prinosa i kvalitetnijeg proizvoda čime se ostvaruje bolji profit.

Pri osnovnoj obradi, primeniti do 1000kg/ha kompleksnog hraniva SQM Qrop Complex 12-10-18 ili 12-6-24 (bez hlora i sumpora) i kao alternativu štalskom djubrivu, pileći organski peleteirani stajnjak – Biofert Green u dozi do 2000 kg/ha. Ukoliko je zemljište niže pH vrednosti i bez karbonata (nema penušave reakcije sumporne kiseline), treba mu dodati 500-700 kg/ha proizvoda pH Plus – u suprotnom 200-300kg/ha.

Formiranje bankova: Zaštita i prihrana krastavca pre sadnje

Formiranje bankova, odnosno gredica, je obavezno na vododržljivijim i težim tipovima zemljišta.

Pre formiranja bankova, ili pri toj operaciji primenjuje se zemljišni insekticid Force 1.5 G (7-8 kg/ha), sa jako dugim odbojnim delovanjem na štetne insekte, što štiti biljke i od ulaza biljnih patogena iz zemljišta.

Direktno u bankove se može dodati i nešto manja količina BioFert Green-a (do 1500kg/ha) u odnosu na tretman cele površine.

Zbog više svetlosti, čistog vazduha i lakše manipulacije rastojanje između bankova u plastenicima treba da bude najmanje 1.7m. Tako u objekte od 8m širine mogu stati samo 4 banka.

Za rane rokove sadnje (i kasne letnje) kao i za vegetativnije (bujnije) hibride krastavca predlaže se gustina od 2,2-2,5 bilj./m2, dok se u kasnijim terminima i za generativnije hibride primenjuju znatno veće gustine i do 3.5 bilj./m2.  Na pomenuta 4 banka u plasteniku širine 8m, biljke se sade na 20-ak cm u redu, a zatim se pri porastu razdvajaju na dve žice iznad svakog banka u “V” formu, po principu – jedna biljka levo, jedna desno…

Pošto krastavac jako brzo raste i naglo mu je nakon ukorenjavanja potrebna veća količina kalcijuma od ostalog plodovitog povrća, to se u bankove može dodati i Fitofert Ca-Nit u količini do 200kg/ha. Fertigacioni sistem mora da se prilagodi tipu zemljišta (sa večim razmakom izmedju kapljača na težim i gušći raspored emitera na lakšim zemljištima).

Dobro odnegovan rasad treba da ima najviše do tri prava lista i nikako ne sme imati na sebi cvetove i plodove. Ukoliko se radi o kontejnerskom rasadu, te biljke treba saditi sa kotiledonima i tek jednim pravim listom.

 

Prihrana krastavca tokom sadnje

Optimalan rok za sadnju treba prilagoditi tipu objekata i tehnologiji, ali je svakako univerzalna preporuka – sejati kasnije, saditi ranije. Pri samoj sadnji kroz sistem kap ko kap primenjuju se 2-2,5g/bilj. formulacije Fitofert Energy Root 5-55-10, ili Fitofert Kristal 10-40-10 u količini 3-5g/bilj. Uz drugi kristal primenjuje se i Fitofert BioFlex L (snažan biostimulator koji potpomaže razvoj biljke u početnim fazama razvoja) u količini od 5l/ha jednokratno.

Kao preventivu od napada vaši primeniti zalivanjem sistemični insekticid Amos,  ili Actary u dozi primene od 1kg/ha. Insekticid šireg spektra delovanja, koji deluje i na tripsa je Tereki (200g/ha). Ukoliko je neophodan nematoinsekticid, koji deluje i na sve štetne insekte, primeniti Vidate (10l/ha). Kod poslednja dva proizvoda, neophodno je regulisati pH na 5-5,5 upotrebom proizvoda pH Green.

Ukoliko se biljke rasade sa cvetovima i plodovima, iste obavezno uklanjati sve dok rasterećena biljka ne formira krupne i zdrave listove, koji mogu da nose rod (po lošijem vremenu i do 7. lista).

 

Prihrana krastavca nakon sadnje

U početku nakon sadnje treba maksimalno držati biljke bez navodnjavanja duži vremenski period radi boljeg ukorenjavanja. U tom periodu na po 7 dana treba sprovoditi folijarne tretmane prihrane (kasniji popodnevni sati);

Humistart 0.5% + Magni-Cal B 0.3% po sunčanom vremenu

Humistart 0.5% + Bioflex L 0.2% po oblačnom

Povremeno uključiti i sistemični bakar;

  • folijarno Talocuper u koncentraciji od 0,2%, koji pored prevencije od     fitopatogena reguliše turgor biljaka (ćelijski pritisak) i
  • fertigaciono Amino Copper 8 (5l/ha).

U vreme zametanja plodova upotrebiti biostimulativni proizvod Quatro u koncentraciji od 0,4% (snažna P-K formula 25-20, svi bitni mikroelementi, jako nizak EC od 0,1MS/cm2. Ovaj SAR (SystemicAcquiredResistance) proizvod indukuje sistemsku tolerantnost gajenog bilja prema fitopatogenima.

Preventivna zaštita i prihrana krastavca

Kompletan predlog zaštitnih mera i kompatibilnih folijarnih prihrana može se naći u specijalnom izdanju Agrosveta, stručne revije Agromarketove Stručne Službe, broj 101 iz januara 2020. Navedene mere su preventivnog i okvirnog karaktera.

Folijarne tretmane u početnim fazama razvoja treba sprovoditi sa 200-300l/ha vode, dok pri punom habitusu biljaka treba koristiti i preko 1000l/ha.

U vreme intezivnog rasta biljaka kao glavne formulacije koriste se FF Kristal Melon 14-7-28, Balance 20-10-20 i Active 15-5-33, obaveyno uz Ca-Nit u početku najčešće u odnosu 2:1, a kasnije sve manje. Dve nove formulacije pogodne za krastavac iz Energy linije proizvoda su Complete A 14-7-15+14CaO+ME za ranije i Complete B 13-8-24+5CaO, za kasnije faze razvoja i plodonošenje. Ovim novim formulacijama jedino nedostaje magnezijum, koji se može nadomestiti proizvodom Magni-Cal B u početku, a kasnije i Mg-Max-om.

Pravilna upotreba vodotopivih hraniva

Za pravilnu upotrebu vodotopivih hraniva neophodno je da se po sunčanom i toplom vremenu primenjuje niža, a po oblačnom i hladnijem viša koncentracija kristala, a prosek je g/1l (0,1%).

Najčešći nedostaci na biljkama su povezani na prvom mestu sa kalcijumom (neravnine na listovima), a ređe sa kalijumom (krivi plodovi), ili magnezijumom (sočivaste svetlije hlorotične fleke uokvirene lisnim nervima) itd.

Svetlija boja oboda lista do 1cm, skoro do žućkaste nijanse je indikator vitalnosti i naglog porasta biljaka, što su snažne vitice(brkovi), kao i zelena boja kotiledona bar u početku proizvodnje.

Na lakšem zemljištu i sa manje organske materije (peskovito i svetlo), preporučuje se mesečno kroz sistem FF HUMIFLEX ili HUMISUPER PLUS u količini od 20l/ha.

Po jako sunčanom krastavac po potrebi treba navodnjavati i 2x dnevno i to stalno rastvorom hraniva, kako bi izbegli (abortivnost) odbacivanje plodova i smanjenje roda.