ISHRANA VREŽASTOG POVRĆA

By June 19, 2020Povrtarstvo

Postizanje visokih i kvalitetnih prinosa kod vrežastih kultura zahteva primenu kristalnih i folijarnih đubriva.

Kako bismo obezbedili visoke prinose gajenih kultura, potrebno je obratiti pažnju na kontrolisano dodavanje đubriva na osnovu potreba datih kultura i analize zemljišta.

Lako pristupačni i neophodni elementi u zemljištu su: azot, fosfor i kalijum. Pored njih kalcijum, magnezijum i sumpor, koji spadaju u makro-mikro elemente. Na kraju ne treba zanemariti i mikroelemente: gvožđe, mangan, cink, bakar, molidben i bor. Ovih elemenata u proizvodnji koja nije intenzivna u zemljištu ima dovoljno, ali u intenzivnijoj proizvodnji, kao što je povrtarska, mogu nedostajati pa stoga preporučujemo primenu specijalno formulisanih đubriva brenda Fitofert, koja su prilagođena potrebama datih kultura.

U osnovnom đubrenju, u zemljište uneti kompleksno đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma i osnovnim sadržajem azota, kao i peletirani stajnjak BioFert green 4:3:3, u količini od 800-1000kg/ha.

Na početku vegetacije, nakon sadnje, potrebno je jednokratno primeniti Fitofert Kristal 10:40:10 u količini od 2g po biljci, uz kombinaciju folijarnog đubriva Fitofert Humistart 4:12:5, koje ima biostimulativnu ulogu u razvitku korenovog sistema.

U vegetativnom porastu vrežastih kultura, preporuka je primeniti Fitofert Kristal Melon 14:7:28+3,5 MgO + ME u količini od 4g po biljci nedeljno(zalivanjem), uz kombinaciju Fitofert Bormax 20 u koncentraciji od 0,3% i Fitofert Bioflex-L u koncentraciji od 0,4%, koju je najbolje primeniti preko lista.

Fitofert Kristal Melon 14:7:28 + 3,5 MgO + ME je formulacija specijalno namenjena potrebama vrežastih kultura i potrebno ju je primenjivati do kraja vegetacionog perioda po već pomenutom uputstvu. Ono što treba menjati jeste kombinovanje sa preparatima koje preporučujemo preko lista u zavisnosti od fenofaze i potrebe biljaka.

Na početku berbe, preparatu Kristal Melon, potrebno je dodati Fitofert Magni-Cal B koji u sebi sadrži potrebnu količinu kalcijuma za formiranje plodova, uz dodatni sadržaj bora koji poboljšava usvajanje kalcijuma i njegovu ugradnju u ćelijske zidove. Kalcijum daje plodovima potrebnu čvrstinu i obezbeđuje kvalitet plodova.

Dipl. ing. poljoprivrede Milica Obrenović