Folijarna prihrana

Još jedna proizvodna sezona u poljoprivredi, koja potvđuje težinu poljoprivredne proizvodnje. Svedoci smo klimatskih promena, kojima se moramo prilagođavati. Zima bez mnogo padavina, sušno proleće, kasni mraz koji je doveo do izmrzavanja cvetnih pupoljaka, samim tim i roda , rana pojava patogena i štetočina na gajenim kulturama, postiče na razmišljanje šta i kako raditi .

Osnovno đubrenje i ishrana preko korena, su osnova za rast i razviće biljaka. Pored toga osnova za dobru proizvodnju suvoda, sunčeva svetlost, kiseonik, ugljen dioksid i mineralni elementi.

Prvo pravilo u poljoprivrednoj proizvodnji je uraditi analizu zemljišta.

Na osnovu analize planirati prinose i količinu osnovnog đubrenja za gajenu kulturu ( ratarsku , povrtarsku ili voćarsku ).Znamo da svaka biljka ima svoje potrebe za određenim hranivima , ali svima je zajedničko da im je azot, fosfor i kalijum osnova za normalan rast i plodonošenje.Pored ovih makroelemenata, neophodni su i mikroelementi: bor, kalcijum, magnezijum, cink, bakar, sumpor, mangan, gvožđe …

Pri tome, treba znati, da u najboljim uslovima u zemljištu, biljke mogu usvojiti do 80% azota, do 40% fosfora, do 60% kalijuma i 40% magnezijuma .

Nepovoljna pH vrednost zemljišta, može izazvati blokiranje hraniva u zemljištu pa ih biljke ne mogu usvojiti. Posebni uslovi u zemljištu, nedostatak hraniva, nedovoljno unošenje hraniva, mogu biti razlozi različitih nedostatka, koji se manifestuju na biljkama .

Optimalna pH vrednost zemljišta za većinu gajenih kultura je od 6,2 -7, ali moramo uzeti u obzir da neke biljke zahtevaju niži pH zemljišta, kao na primer borovnica.

Folijarna prihrana – kada?

U vreme kada koren još uvek miruje, folijarna prihrana je mogućnost za brzo delovanje na primarni metabolizam biljke.Poznato je da koren višegodišnjih biljaka, u periodu mirovanja vegetacije ,,hrani sebe’’ i to sve dok temperatura zemljišta ne postigne određenu vrednost. Na početku vegetacije, nadzemni delovi biljaka (stablo, lisni i cvetni pupoljci) isprovocirani povećanjem temperature vazduha i većim brojem sunčevih sati, počinju da rastu, koristeći deponovanu organsku materiju iz stabla.
Ovo je prvi trenutak, kada se jave prvi listići i počne otvaranje cvetnih pupoljaka, kada je folijarna prihrana neophodna.

Drugi bitan momenat je u vreme intenzivne vegetacije,kada biljka ima povećane potrebe za makro i mikro hranivima.

I poslednji, ne manje bitan momenat folijarne prihrane je posle berbe ( post harvest tretmani ) za deponovanje mikroelemenata u tkivu biljaka i diferencijaciju cvetnih pupoljaka za narednu godinu.

Prednosti folijarne ishrane

Brzo delovanje na primarni metabolizam biljke u stresnim uslovima posebno.

Lakši način ishrane biljaka, ali ne može da zameni unošenje hraniva preko korenovog sistema.Veoma je bitna za unos mikroelemenata .

Pomaže u stresnim vremenskim situacijama i osetljivim fenofazama rasta i razvića.

Primenjuje se brzo i lako u svim vegetativnim fenofazama, brže se usvajaju hraniva od strane biljke.

Direktno deluje na kvalitet, obojenost i transpotrabilnost plodova.

Pravilna folijarna ishrana

Na pravilnu folijarnu prihranu utiče više faktora o kojima se mora voditi računa, da bi bila što uspešnija.

Veoma je bitna vlažnost.

Temperatura, strujanje vazduha i sunčevo zračenje.
Zato tretmane folijarne prihrane izvodimo u popodnevnim časovima, kada je list suv, stome maksimalno otvorene ( veoma bitno za dobru apsorpciju hraniva ),a sunčevo zračenje i strujanje vazduha su u padu.

Veoma je bitan pH i EC rastvora koji se primenjuje u folijarnoj prihrani, krupnoća kapljica rastvor, zbog prianjanja na lisnu površinu.

Folijarnu prihranu možemo primenjivati sa pesticidima u redovnoj zaštiti ili samostalno.

Fitofert đubriva sadrže veliku paletu folijarnih proizvoda, a od ove godine tu su i tri nova folijarna proizvoda:

FitoFert MAGNI-CAL-B nova formulacija sa magnezijumom, kalcijumom i borom. Sadrži i osmoprotektante i betaine. Koristi se od početnih fenofaza pa do početka pigmentacije plodova u povrtarstvu i voćarstvu.

FitoFert K-KOMPLEX Organski vezan kalijum, visoko absorptivan, rastvoran u svim odnosima i kompatibilan sa svim đubrivima.Pospešuje pigmentaciju i sazrevanje plodova.

FitoFert QUATRO Sadrži visoku količinu kalijuma u sinergiji sa nekoliko neorganskih i organskih anjona (fosfitni, silikatni i acetatni). Utiče na vitalnost, jačanje ćelijskih zidova i brojne biohemijske procese. Spada u grupu SAR proizvoda – indukuju sistemsku otpornost biljaka prema različitim patogenima.

Master ing. Poljoprivrede Bojana Stanković

Stručna služba za ishranu bilja kompanije Agromarket