FITOFERT ENERGY, nova energija koja pravi razliku

Svedoci smo novih klimatskih, ekonomskih i tržišnih dešavanja, te se poljoprivrednim proizvođačima nameće profesionalizam, kao jedino moguće rešenje za opstanak. Poljoprivreda je postala industrija, a proizvođači su primorani, ako žele uspešnu egzistenciju na tržištu, da obezbede onih čuvenih “5K”, koji se odnose na kvalitet, kvantitet, kontinuitet i kontrolu što sve daje konkurentnost.

Konkurentnost se dobija i nižom cena koštanja poljoprivrednih proizvoda, aova primenom najsavremenije tehnologije proizvodnje, što znači pravilan izborom biljne vrste, sorte ili hibrida,agrotehničkim merama koje obezbeđuju optimalne uslove za rast i razviće gajene biljke, a ciljana ishrana i zaštita obezbeđuju kvalitete i kvantitet. Razvojni i stručni timovi Agro sektora kompanije Agromarket upravo prate gore navedeno i stalno težepronalaženju novih tehnologija i rešenja.
Inovacije koje su donele i kvalitet i kvantitet najbrže su se „uselile“ u procese ishrane i prihrane gajene biljke. Tako je upotrebom FITOFERT specijalizovanih formulacija Tomato, Melon, iPepper u povrću, odnosno Berryu jagodastom voću,ostvareno dupliranje količina proizvoda, odnosno ranijom tehnologijom 25 kg plodovitog povrća, a upotrebom tzv. specijala i biostimulatora do 50kg plodova. Šta je izdvojilo „specijale“? Tačno projektovane kompozicije makro i mikro elemenata ukomponovane sa ostalim FITOFERT biostimulatorima (FF Humistart, FF Humisuper Plus, FF Bioflex-L…).

Ulazak u treću deceniju XXI veka, pored novog pogona u Inđiji, donosi i novu profesionalnu liniju proizvoda, koja obezbeđuje još bolju efikasnost, gde 1kg hraniva obezbeđuje i do 100kg plodova povrća.
Sa ponosom predstavljamo, do sada najefikasniju liniju FITOFERT ENERGY hraniva, premium brend namenjen pre svega profesionalnim proizvođačima povrća, voća i cveća, ali i ratarima. Šta izdvaja ENERGY? Prisustvo organskih aktivatora fizioloških procesa – AFP formula, visoka koncentracija uz naglašeniju proporciju dominantnih makro i mikro elemenata, izuzetna rastvorljivost, pH i EC izbalansiranost (aktivno snižavanje EC i pH vrednosti), novo i prikladnije pakovanje, smanjena upotreba kalcijuma u prihrani biljaka, održavanje sistema za navodnjavanje funkcionalnim, visoka efikasnost upotrebljenih hraniva, deblokada najvažnijih elemenata ishrane bilja… Šta izdvojiti? Možda, moćnu AFP formulu, organski aktivator koji je zadužen za pokretanje mnogobrojnih enzimskih procesa u ćelijama biljaka (metabolizam, enzimski procesi, tolerantnost prema stresnim uslovima…) čime je usvojivost hraniva neuporedivo veća u odnosu na standard..
Šta još? Brz i ravnomeran razvoj korenovog sistema, izbalansiran odnos vegetativnih i reproduktivnih organa,intenzivirana fotosintetska aktivnost, pojačana tolerantnost ka biljnim bolestima i patogenim organizmima, tolerantnost na zasoljena zemljišta, indukovana produkcija fito-hormona, te povećana brojnost korisnih mikroorganizama u zemljištu i nizak nivo rezidua nutrienata u zemljištu.

Sve ovo deluje pomalo strano, pa bi da čitaocima pojednostavimo. Formulacije FITOFERT ENERGY proizvoda su prilagođene fenološkim fazama razvoja biljaka:

  • FITOFERT ENERGYROOT 5-55-10 AFP – početnim stadijum vegetacije, period formiranja i rasta korenovog sistema,
  • FITOFERT ENERGYBALANCE 20-10-20 AFP – u vreme intenzivnog rasta i razvoja biljaka
  • FITOFERT ENERGYACTIVE 15-5-33 AFP – za period razvoja većine biljaka nakon ukorenjavanja
  • FITOFERT ENERGYFINISH 0-10-45 AFP – završna AFP formulacija sa naglašenim kalijuma.

Ali inovativnosti stručnjaka kompanije Agromarket i Fertico nema kraja pa su ove godine razvijena još dva proizvoda:

  • FITOFERT ENERGY COMPLETE A 14-7-15+14CaO+ME – odmah po formiranju plodova, pa sve do početka berbe.
  • FITOFERT ENERGY COMPLETE B 13-8-24+5CaO+ME– od početka bojenja plodova i u toku berbe.

Sve pomenute formulacije su pre svega namenjene za fertigacionu ishranu povrća, voća i cveća, mada se mogu koristiti i folijarnoza intenziviranje pojedinih fizioloških procesa u svim biljnjim proizvodnjama. Mogu se i međusobno kombinovati do željenog odnosa hraniva u skladu sa potrebama biljaka.