MONO I DVOKOMPONENTNA
KRISTALNA ĐUBRIVA

Serija vodotopivih mineralnih đubriva, prilagođena različitim fenofazama biljaka, od ukorenjavanja pa sve do pigmentacije i sazrevanja plodova. Đubriva su formulisana od sirovina visoke čistoće, što obezbeđuje brzo i lako rastvaranje.
Pored osnovnih NPK elemenata đubriva su formulisana i sa mikroelementima od kojih su svi katjoni helatizirani u obliku EDTA, odnosno (Fe) DTPA kompleksa.
Namenjena su za potpunu ishranu biljaka hranljivim rastvorom ili dopunsku folijarnu primenu. Pri fertigacionoj primeni, radna koncentracija je do 0,1% (1 kg na 1000 litara vode) dok se u folijarnoj primeni koncentracije kreću od 0,3 – 0,5% (300 – 500 grama na 100 litara vode).

FITOFERT KRISTAL MKP 0-52-34

FITOFERT KRISTAL N-FOS 12-61-0

FITOFERT KRISTAL K-NIT 13-0-46

FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 15-0-0+25,5 CaO

FITOFERT KRISTAL K-SUL 0-0-50

FITOFERT KRISTAL Mg-SUL 30