KRISTALNA NPK SPECIJAL

Linija kristalnih specijalizovanih formulacija, namenjene za potpunu fertigacionu ishranu pojedinih biljnih vrsta (povrća i voća) u fazama plodonošenja i nalivanja plodova, pa sve do pigmentacije i sazrevanja. Pored izbalansiranog sadržaja NPK i prisutnih mikroelemenata sva đubriva iz ove serije sadrže optimalne količine magnezijuma (Mg) i sumpora (S), neophodnih za pravilan rast i razvoj povrća i voća. Na osnovu projektovanog prinosa i stanja zasada preporučuju se optimalne količine đubriva. Đubriva se koriste fertigaciono, putem hranljivog rastvora. Koncentracija u radnom rastvoru 0,1% (1 kg na 1000 litara vode).

FITOFERT KRISTAL TOMATO

FITOFERT KRISTAL MELON

FITOFERT KRISTAL PEPPER

FITOFERT KRISTAL BERRY