KRISTALNA GNOJILA

Kristalna gnojila

Težave z raztapljanjem kristalnih gnojil se pojavljajo pri uporabi trdih in karbonatnih voda. Gnojila FitoFert Kristal vsebujejo visok odmerek tako imenovane rezervne kislosti, ki se uporablja za mehčanje vode, čeprav je v izjemno trdih vodah potrebno uporabiti kemična sredstva za mehčanje vode za uspešno dodajanje in učinkovito gnojenje. Za vse težave, ki se lahko pojavijo pri raztapljanju kristalnih gnojil, se posvetujte s specializiranimi prodajalci ali z laboratorijem podjetja Fertico d.o.o. Tel. +381 564 443.

Proizvodi