Za useve uljane repice

FITOFERT SPEED CANOLA je tečno biostimulativno đubrivo, namenjeno za folijarno tretiranje uljane repice.
Pored potreba za osnovnim azotnim i kalijumovim đubrivima, uljana repica ima izražene potrebe za sumporom.
Značaj sumpora veoma je važan i sa aspekta povećanja tolerantnosti biljaka na stresne uslove.
Pored sumpora, uljana repica ima značajne potrebe za borom koji je naročito značajan u fazi cvetanja, oplodnje i početka nalivanja zrna.
Zato, ovaj preparat pored 50% elementarnog sumpora sadrži još i 0,2% bora i 0,2% mangana.

Pakovanja: 1L i 5L
Primena:
Primenjuje se folijarno, u drugom delu vegetacije, u količini od 2 – 3 l/ha.

Preuzmite

Preuzmite