BIOSTIMULATORI

Tečna, biostimulativna đubriva, specijalizovana za određene ratarske kulture. Formulisana od mikroelemenata koji su važni za određenu grupu useva, kao i od bioaktivnih komponenata koje stimulativno utiču na različite fiziološke procese i pojačavaju otpornost biljaka na stresne uslove.

FITOFERT SPEED-G

FITOFERT SPEED-S

FITOFERT SPEED